NEWS CENTER 新闻中心

調整『停車場、登記費』收費通知

发布人:管理者   发布时间:2021-12-30

p1.jpg

調整『停車場、登記費』收費通知

敬啟者:

            因香港場地及管理成本不斷上漲, 所有來我天馬行物流香港元朗倉庫交收貨物的運輸們, 自2022年1月1日起, 停車場費用將調整為每台車HK$220元; 登記費調整為每份落貨紙(入倉單)HK$280元, 特此通告。


                                                                                                            天馬行物流有限公司 啟

                                                                                                            2021/12/30