NEWS CENTER 新闻中心

中秋國慶節放假通知

发布人:管理者   发布时间:2021-09-07

香港天馬行物流有限公司元朗倉庫

中秋、國慶節放假通知

        

        迎國慶、庆中秋, 敝司在此通知天馬行物流元朗倉庫 『中秋節翌日』放假日為22/9/2021, 『國慶節』放假日為1/10/2021, 如有在此期間進出貨物之客戶, 望請預先給予通知, 才能提早做好準備, 不便之處敬論請原諒。


                                                                                        天馬行物流有限公司敬啟

                                                                                                                         2021/9/7